Sunday, March 21, 2010

HAKIKAT SEBUAH PERNIKAHANAda banyak alasan manusia yangmembuat dasar dari hakikat pernikahan.Hakikat yang seperti apakah yangpaling membahagiakan? Cuba kitalihat…dan manakah pilihan kita???

1- Jika hakikat pernikahan adalahkerana nafsu, maka pasangan rajinbertengkar jika servis di kamar tidurtidak memuaskan.

2- Jika hakikat pernikahan adalahkerana HARTA, maka pasangan bakalbubar jika bangkrup.

3- Jika hakikat pernikahan adalahkerana KECANTIKAN, pasangan bakallari jika rambut mula beruban dan mukakeripot atau badan jadi gendut.

4- Jika hakikat pernikahan adalahkerana ZURIAT, maka pasangan akancari alasan untuk pergi jika pasangan tidakdapat memberi anak.

5- Jika hakikat pernikahan adalahkerana KEPERIBADIAN, pasangan akanlari jika orang berubah tingkah lakunya.

6- Jika hakikat pernikahan adalahkerana CINTA, hati manusia itu tidaktetap dan mudah terpikat pada hal-halyang lebih baik, lagi pula manusia.Yang dicintai pasti MATI / PERGI.

7- Jika hakikat pernikahan adalahkerana IBADAH kepadaALLAH,sesungguhnya ALLAH itu KEKAL dan MAHA PEMBERIHIDUP kepada makhlukNYA. Dan ALLAHmencintai hambaNYA melebihi seorangibu mencintai bayinya. Maka takada alasan apapun didunia yang dapatmeretakkan rumah tangga kecuali jikapasangan mendurhakai ALLAH.

No comments:

Post a Comment